Történetek - tanulópénz helyett...

Eddigi történeteink tartalomjegyzéke itt található:

Tartalomjegyzék

Ha rövid a kardod, toldd meg egy interim menedzserrel! ...

Ugye emlékszünk még? Az a bizonyos meg nem értett szó! Nos, az interim ideiglenest, vagy átmenetit jelent. 

Milyen egyedi problémák megoldására "használható" az interim menedzser? 

Az interim menedzsment területe alapvetően és összefoglalóan kétféle: 

• azonnali hiánypótlás, 

• nem szokásos, ritkán előforduló tevékenységek. 

Egy kulcsember, egy menedzser, vagy éppen vezető hirtelen távozása a cégből működési zavarokat okozhat. Ezek egyrészt emocionális, (bizonytalanság, bizalmatlanság, stb.) másrészt gazdasági (piacvesztés, bevételkiesés, stb.) töltetűek. Pótlásáról azonnal gondoskodni kell! 

Az interim menedzser olyan tevékenységek elvégzésére, vagy irányítására is használható, amelyek a cég szokásos üzletvitelétől, napi teendőitől eltérnek és nem gyakoriak. Ezek speciális, egyedi szakmai projektek, jelentős üzletviteli beavatkozások (növekedés, bevételnövelés, költségcsökkentés), változások kezelése (átszervezés, új szervezeti egység létrehozása, új tevékenység beindítása, stb.). 

Ilyen problémák a cégeknél ritkán jelentkeznek, de megoldásukban létfontosságú az eredményesség. A speciális szaktudás és tapasztalat alapfeltétel. Ezekre felkészült állandó személyzetet nem célszerű, vagy egyenesen lehetetlen tartani. Az "im" alkalmazásának hasonló okai vannak, mint az egyéb külső erőforrással végeztetett, más szavakkal kiszervezett (outsourced) folyamatoknak. 

Tanácsadó vs. interim menedzser? 

A tanácsadó mindig külsős marad, bármeddig tart is a megbízatása. Rendszeresen, de csak alkalmanként látogatja a céget, kapcsolatai mégsem munkatársiak. Döntési jogosultsága, hatásköre nincs, tanácsait vagy megfogadják, vagy nem. Projektje végeztével eltávozik, az eredményeket, vagy azok hiányát kívülről szemléli. 

Az "im" megbízatása teljes időtartamára, minden nap kvázi belsősként jelen van, a vállalati hierarchia része. Belülről irányítja és követi végig a teljes változ(tat)ási folyamatot. Ugyanolyan hatáskörökkel, döntési jogokkal ruházzák fel, mint akit pótol a szervezetben, vagy éppen megfelelőkkel ahhoz, hogy különleges küldetése eredményes lehessen. 

Mire képes egy interim menedzser? 

A jó interim menedzser egyszerre két szerepet is vihet. Elvégzi a mindennapi operációs feladatokat a szervezet egészénél, vagy egy egységnél. Párhuzamosan a stratégiai, szerkezeti változásokat is levezényli, változásmenedzselést is folytat. A vállalat menedzsmentjét erősíti azzal, hogy legtöbbször három és kilenc hónap közötti időtartamra szerződik és egymaga képes ellátni egy projektmenedzser, egy tanácsadó és egy vezető munkáját egyszerre. Ezzel kitölthető az alkalmazottak, a menedzserek és a vezetők közötti sajátos űr. 

Az "im" betanítás nélkül, szinte azonnal alkalmazható, képes elindítani a vállalatot a kívánatos úton. Még nem "fertőzte meg" az adott szervezeti kultúra, de már rendelkezik referenciákkal, melyeket más cégeknél gyűjtött. Teljes körű szakmai hozzáértésével, speciális képességeivel, képzettségeivel, tapasztalataival és friss energiáival, megbízhatóan és hatékonyan tud beavatkozni és látványos szervezeti, majd üzleti eredményeket produkálni rövid időn belül. 

Milyen okok miatt kell interim menedzsert alkalmazni? 

Nem kell, csak akkor, ha a tulajdonos nem ellensége a saját bankszámlájának, cégének, meg úgy általában magának. De, ha kell, akkor alapvetően ezek miatt kell: 

• időtényezők, 

• gazdaság(osság)i szempontok, 

• a szaktudás és tapasztalat kérdései, 

• más, (érzelmi, etikai, személyes, stb.) a dolog természetéből fakadó okok. 

Az első három tényező erősen összefügg. "Az idő pénz", így, ha valamit lassabban érünk el, pénzt vesztünk, vagyis a gazdaságossági szempontok sérülnek. A kellő szaktudást és szakmai tapasztalatot ugyancsak meg lehet szerezni idő és gazdasági ráfordítások árán. Amikor felvetődik az "im" alkalmazásának gondolata, az első három tényezőt ki-ki egyenként, vagy egyes kombinációkban úgyis saját preferenciái szerint mérlegeli. Kérdés most is, hogy mi mennyibe kerül, és az mennyit ér? 

A negyedik tényezővel merőben más a helyzet. Egy vállalkozás életében törvényszerűen, így előre jól jelezhetően eljönnek azok a pillanatok, amikor nincs alternatíva. Egyszerűen belülről, saját erőből nem megy! "Beköszönnek" olyan problémák, kialakulnak olyan konfliktusok, előadódnak olyan szituációk, amelyek megoldását jobb, ha a tulajdonos, vagy a menedzsment meg sem próbálja, mert eleve kudarcra van ítélve. 

Ezek egy kis részét, - a jéghegy csúcsát - vállalati életciklus-elemzéssel foglalkozó történeteinkben már jeleztük és még majd fogjuk is. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy más, (szemérmesen) ki nem mondott/mondható okok is állhatnak a háttérben. 

Mi is vállalkozunk interim menedzsment feladatok ellátására. 

Elsősorban a szükségessé váló változ(tat)ások és/vagy speciális projektek menedzselésére. Ilyenek egyes szervezeti átalakítások, folyamatszabályozás, konfliktuskezelés. Új tevékenység működési rendjének és személyzeti hátterének kialakítása. Pl. értékesítési hálózat létrehozása, (toborzás, kiválasztás, képzés, pályára állítás, mentorálás) a működés szabályozása, (irányítási, érdekeltségi, ellenőrzési rendszer kidolgozása, bevezetése és működtetése) stb. 

Végül, legfőbb szakterületünk, ti. egy minőségmenedzsment rendszer bevezetése is változás. Nem mindegy tehát, hogy hogyan sikerül. Egyáltalán sikerül-e? 

kapcsolatfelvétel